Végel László: Az elvesztett illúziók emléknapja

Készül az áprilisi szám, amelyben naplóíróink jelentkeznek. Itt most a Vajdaságban élő Végel László írásából idézünk, éspedig azért, hogy rávilágítsunk, nem csak nálunk, de Szerbiában sem fogták fel két-három hete a politikusok annyira tragikusan a "vuhani"...

Parászka Boróka: Kézműves cenzúra

Elszabadult a székelyezés februárban. Nem előzmény nélküli, bár az előzményeket különösen több év távlatából nem látják pontosan azok, akik a székelyezős vitákban részt vesznek. Most a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója indította el, tudatosan, előre kitervelten, a...

Parászka Boróka: Az erdélyi maffia

Hosszú évekig nyögjük még, azt hiszem, az idei Térey-ösztöndíj körüli vitát. Január elején jelentették be: a „középnemzedékhez” tartozó negyvenöt író, költő kap legalább kétéves, öt évre hosszabbítható, magyarországi léptékkel mérve jelentős támogatást. A Térey-listán...

Karsai László: Levelek Serédi Jusztinián hercegprímáshoz, 1939–1944

Eredeti dokumentumokat közlünk januári számunkban, Karsai László bukkant rájuk kutatásai közben. A Serédi Jusztiniánhoz írott drámai hangú levelek közül kettőt teszünk közzé online változatunkban. 1. Mélyen Tisztelt Méltóságos Úr! Bátorkodom felhívni szíves figyelmét...

Kornai János: A high-tech korszak vívódásai – szubjektív szavak

Nincsen konszenzussal elfogadott fogalomrendszer, amit készen átvehetnék mondanivalóm kifejtésére. Ezért kénytelen vagyok előbb bevezetni néhány fogalmat, amelyeket a továbbiakban használok. Nincsenek túlzott ambícióim; nem célom a cikk fogalmi apparátusának...

19′ január – a teljes szám

Új szolgáltatást vezetünk be. Egy év elmúltával közreadjuk a folyóirat korábbi számainak teljes változatát PDF formátumban. Így azok is hozzájuthatnak prémium tartalmainkhoz, akik korábban nem tudták megvásárolni a lapot. A teljes változat ezzel a világ minden tájáról...

Mihályi Péter: A szociálisbérlakás-program esélye

Januári számunkban szerzőnk az október 13-i utáni lehetőségeket veszi számba, amelyek középpontjában a lakhatási válságra adandó válaszok állnak. A lakásprivatizáció hőskorából közöl olyan konkrét példákat is, amelyek Orbán Viktor és Schmidt Mária ingatlanpozíciójának...

Szalad a szekér, de nagyokat döccen – Raskó Györggyel beszélget Rab László

Megszoktuk a kritikus véleményét mindenféle helyzetben, annak idején államtitkárként is megtette, vállalkozóként sem jár el másként. Az Orbán-kormány földosztását is ostorozta az ángyáni időkben, aztán pedig hűségnyilatkozatot tett a Momentum mellett. Még anyagi...

Kőrizs Imre: Balabi! (Láng Zsolt Bolyai-regényéről)

Annak, hogy matematikát tanult, több „részhaszna” is van, mondta Keresztury Tibornak egy harminc éve készült interjúban Esterházy Péter, e részhasznok egyikét ekképp jelölve meg: „a »szeretnék egyszer egy Bolyai-könyvet írni« mondat számomra jelent valamit, vagy...

Meg lehet-e szabadulni a maffiaállamtól? – Kardos Ernő Magyar Bálinttal beszélget

A választás előtt még azt mondta, hogy nagyon szelíd a Budapest visszavételét ígérő jelszó. Drámai hangütésre lenne szükség, amely a főváros felszabadítását és kifosztásának leállítását ígéri. Az ellenzék maradt a szelídebb szlogennél, mégis komoly befolyást szerzett....