A Mozgó Világ 2022 januári és februári számában közültük folytatásban Magyar Bálint és Madlovics Bálint eredetileg angolul megjelent téziskönyvének alappontjait. Most lehetővé teszük, hogy a nagy hatású tanulmány teljes szövegét el lehessen érni honlapunkon.

A 120 pont a magyar maffiaállam jellegzetes sajátosságait ismerteti. Részlet a Noran Libro kiadásában megjelent könyvből: „A makacs struktúrák fejlődése végigkövethető a történelemben, szétválasztva a kommunizmus előtti, alatti és utáni periódusokat. A kommunizmus előtti időkben a társadalmi cselekvés szféráinak szétválasztása civilizációs határokat követett. Amikor a régiót feudális államok népesítették be, a nyugati kereszténységhez tartozó államok a szférák nagyobb fokú szétválását és autonómiáját mutatták, mint a keleti ortodox, iszlám és kínai civilizációhoz tartozó feudális államok. A szférák szét nem válása egy sor, egymást erősítő tényezőben öltött testet, amelyek a későbbi makacs társadalmi struktúrák huszadik század előtti előképei, előzményei voltak. Ezek közé tartoztak a társadalmi struktúrák szintjén a tradicionális, feudális és személyes kötéseken alapuló hálók, valamint a hatalom és a tulajdon nyílt összefonódása, míg az uralmi struktúrák szintjén a személyes hálók mentén kialakult patronalizmus (függő viszonyok piramisszerű, formális hálózata) és a hatalom és tulajdon összefonódását követő patrimonializmus (a magán- és közszféra szét nem választottsága).”

A 120 pont itt érhető el. Jó olvasást mindenkinek! A folyóirat PDF-példányai a laptapir.hu oldalon szerény előfizetéssel elérhetők. (Mozgó Világ szerk.)