Tisza István (forrás: történelem.blog.hu)

Tavalyi áprilisi és májusi számunkban közöltük Mihályi Péter átfogó tanulmányát az ország első világháborús szerepvállalásáról és azokról a következményekről, amelyek alapvetően megváltoztatták az ország életét. Szerzőnk állítása, hogy a magyar állam a stresszhelyzet következtében pillanatok alatt összeomlott.

Most PDF-formátumban közöljük a száz évet átívelő értékelést, mely számos ponton tartalmaz eddig kevésbé hangsúlyozott információkat. Az különösen érdekes, hogy a mai magyar államvezetés, élén Orbán Viktorral számos ponton a történeti Magyarország árnyképét mutatja. Tisza Istvánról (akinek portréja 2010 óta ott lóg Orbán Viktor parlamenti dolgozószobájában) ezt írja: „Múltból építkező konzervativizmusa és mélyen gyökerező kálvinista hite a predesztinációban és az ebből eredeztethető küldetéstudat a lehető legrosszabb iránymutatás a 21. század Magyarországának. Egy 1914-es beszédében Tisza a háború kapcsán felmerülő személyes felelősség kérdését az alábbi megfogalmazással utasította vissza: „Én azt tartom, hogy a háború oly rettenetes dolog, hogy a háború a veszélyeknek olyan irtózatos tömegét zúdítja az emberiségre, hogy azt felidézni, véges emberi eszünk gyarló kombinációi révén hazánkra oktrojálni nem szabad senkinek, akinek lelkében igazi felelősségérzet lakik. Olyan nagy momentumok ezek, amelyek között a nemzetek sorsát az Úristennek kell intéznie. Ő dönti el a háború esélyeit. Elhárítja azt, vagy rázúdítja egy nemzetre.”

A teljes tanulmány itt érhető el. (A szerk. – nyitókép: Népszabadság/Móricz-Sabján Simon)