(A fejlődés küszöbén karmesterével cigánykodik)

 

 

Herr Rosner, ön rútul rászedett. Fűt-fát

ígért, látva, hogy mennyire szenvedek.

Azzal biztatott, hogy okvetlenül célba jutok,

mert tarsolyában vannak az új módszerek,

melyekkel játszva rávezet, mint vegyen erőt

renyhe jobb karom az ellenálló húrokon, sőt,

a balom tömzsi ujja alól trillák halmazát csalja elő.

 

De olyat is mondott, hogy jó lesz, ha

gyakorlok, mert a hallgatóságot csak

rafinált kettős fogások emelik az égbe,

és az emberiséget – benne önt – a glisszandó

akkord-kitörések kényszeríthetik térdre.

 

A fenébe. Máig itt rostokolok hajlott

meggyfa botommal, ahol hagyott,

két ütemmel a negyedik cipfer után,

s mit hallok a mögöttem ülőtől,

maga nagy hantás?

 

Harsonás ön?! De hát

hogy jön ahhoz, hogy egy

veleszületett vonóssal

baszakodjon?